بیاد امام هفتم

کیانمهر: الهی بحق این روز عزیز و بحق باب المراد به مراد دلتون برسید و تمامی حاجاتتون برآورده به خیر بشه الهی باب الحوائج موسی بن جعفر پای حاجاتتون مهر استجابت بزنه و بهترینها براتون رقم بخوره الهی آمین